Adresas: 
Genių g. 12, Vilnius
Tel.: 5-267 3731


Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Vykdomas ikimokyklinis ugdymas pagal individualią lopšelio – darželio „Saulėtekis“ „Ikimokyklinio ugdymo programą“ ir priešmokyklinis ugdymas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos.

 

Įstaigoje puoselėjamos tautinės, etnokultūrinės tradicijos. Ypatingas dėmesys skiriamas meninei, kūrybinei, vaidybinei veiklai. Aktyviai dalyvaujame Naujosios Vilnios kultūros centro organizuojamuose renginiuose. Darželis dalyvauja respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų projekte. Šiame projekte daug dėmesio skiriama vaikų sveikai gyvensenai, bendrajai kūno higienai, savisaugai.

Darželyje veikia meninio ugdymo pedagogės Valės Kirsienės vadovaujamas pedagogų ansamblis „Saulėtekis“ – daugkartinis „Liaudies dainų varžytuvių“ nugalėtojas.